Trình tạo mã QR Code nâng cao Jamina QR Code

Jamina QR Code là trình tạo mã QR có thể tùy chỉnh nâng cao. Jamina QR Code là ứng dụng đơn giản và hiện đại để tạo mã QR Code mạnh mẽ.

JaminaQRCode

Nhiều tính năng hữu ích

Jamina - QR Code Builder - Tạo mã QR có thể tùy chỉnh với màu gradient, màu tùy chỉnh, kiểu qr và thương hiệu logo.

13+

Các loại mã QR

Text

Văn bản

UPI

UPI

UPI

URL

Phone

Điện thoại

SMS

Tin nhắn

Email

E-mail

WhatsApp

WhatsApp

Facetime

Facetime

Location

Địa điểm

More

More

30+

Định dạng mã vạch

Nhiều định dạng QR & mã vạch hữu ích

Jamina - QR Code Builder - Tạo mã QR có thể tùy chỉnh với màu gradient, màu tùy chỉnh, kiểu qr và thương hiệu logo.

Bảng giá

Chọn gói tốt nhất của bạn

Các khoản đầu tư tốt sẽ mang lại cho bạn doanh thu gấp 10 lần.

Beginner

Free
 • 2 QRCode Types
 • 5 Mã QR
 • 5 Mã vạch
 • Công cụ bổ sung
 • Bật phân tích
 • Ẩn thương hiệu
 • Hỗ trợ
Bắt đầu

Intermediate

25,000 ₫ / Hàng Tháng
 • 10 QRCode Types
 • 100 Mã QR
 • 100 Mã vạch
 • Công cụ bổ sung
 • Bật phân tích
 • Ẩn thương hiệu
 • Hỗ trợ
Bắt đầu

Professional

75,000 ₫ / Hàng Tháng
 • 14 QRCode Types
 • Không giới hạn Mã QR
 • Không giới hạn Mã vạch
 • Công cụ bổ sung
 • Bật phân tích
 • Ẩn thương hiệu
 • Hỗ trợ
Bắt đầu

Intermediate

300,000 ₫ / Hàng Năm
 • 10 QRCode Types
 • 100 Mã QR
 • 100 Mã vạch
 • Công cụ bổ sung
 • Bật phân tích
 • Ẩn thương hiệu
 • Hỗ trợ
Bắt đầu

Professional

800,000 ₫ / Hàng Năm
 • 14 QRCode Types
 • Không giới hạn Mã QR
 • Không giới hạn Mã vạch
 • Công cụ bổ sung
 • Bật phân tích
 • Ẩn thương hiệu
 • Hỗ trợ
Bắt đầu

© 2024 JaminaQRCode. All rights reserved.