Bảng giá

Gói giá cả linh hoạt cho công ty của bạn

Định giá phù hợp với doanh nghiệp của bạn ngay lập tức.

Beginner

Free
Bắt đầu
 • 2 QRCode Types
 • 5 Mã QR
 • 5 Mã vạch
 • Công cụ bổ sung
 • Bao gồm phân tích
 • Ẩn thương hiệu
 • Hỗ trợ

Intermediate

25,000 / Hàng Tháng
Bắt đầu
 • 10 QRCode Types
 • 100 Mã QR
 • 100 Mã vạch
 • Công cụ bổ sung
 • Bao gồm phân tích
 • Ẩn thương hiệu
 • Hỗ trợ

Professional

75,000 / Hàng Tháng
Bắt đầu
 • 14 QRCode Types
 • Unlimited Mã QR
 • Unlimited Mã vạch
 • Công cụ bổ sung
 • Bao gồm phân tích
 • Ẩn thương hiệu
 • Hỗ trợ

Intermediate

300,000 / Hàng Năm
Bắt đầu
 • 10 QRCode Types
 • 100 Mã QR
 • 100 Mã vạch
 • Công cụ bổ sung
 • Bao gồm phân tích
 • Ẩn thương hiệu
 • Hỗ trợ

Professional

800,000 / Hàng Năm
Bắt đầu
 • 14 QRCode Types
 • Unlimited Mã QR
 • Unlimited Mã vạch
 • Công cụ bổ sung
 • Bao gồm phân tích
 • Ẩn thương hiệu
 • Hỗ trợ

© 2024 JaminaQRCode. All rights reserved.